Changelog

Recente updates en verbeteringen aan Docflow.

25 apr 2023

highlighted-comments

Bijgewerkte opmerkingen over sjablonen

Wanneer u een tekst in een tekstblok selecteert, zullen wij deze gemarkeerd houden en aan het betreffende commentaar koppelen. U kunt gemakkelijk zien welke opmerkingen bij een bepaalde tekst horen, zodat u gemakkelijker feedback kunt bijhouden en met uw team kunt samenwerken.

sf-headings

Slimme velden in kopteksten en voorpagina

We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat een slim veld nu kan worden opgenomen in statische blokken op een voorpagina en in statische koppen.

16 maart 2023

smart-fields-20

Slimme velden 2.0

De nieuwe en verbeterde smart fields zijn er! Ze zien er niet alleen beter uit, maar maken uw ervaring ook soepeler en gemakkelijker.

  • Stel een standaardwaarde in voor een slim veld in een sjabloon;
  • Gebruik formules om automatisch numerieke waarden te berekenen voor slimme velden;
  • Voor schrijvers van documenten is het invullen van een slim veld een koud kunstje - het hele proces gebeurt inline, binnen een blok.
interne links

Interne links 2.0

We hebben een aantal geweldige verbeteringen aangebracht in onze interne links functionaliteit.

  • Bij het invoegen van een interne link kunt u nu de in het document weergegeven tekst (linknaam) aanpassen.
  • Bovendien wordt het mogelijk gemaakt de naam van de link en de titel waarnaar wordt verwezen altijd synchroon te laten lopen.

24 januari 2023

temp-geschiedenis

Sjabloon Geschiedenis

U kunt nu de geschiedenis van wijzigingen in uw sjablonen bekijken.

Voor toegang tot de sjabloonhistorie klikt u op de knop Geschiedenis in de werkbalk als u een sjabloon bekijkt. Van daaruit kunt u een lijst bekijken van alle versies met wijzigingen in uw koppen, blokken en inhoud.

bijlage

Bijlagen bij contracten

Wij zijn blij te kunnen aankondigen dat u nu PDF's als bijlagen bij contracten kunt voegen.

21 november 2022

2022-11-17-14-33-23-2022-11-17-14-41-15

Meer controle over de weergave van verborgen elementen

Dit moet u bekend voorkomen: Het moment dat de nummering van clausules in een document niet klopt door de voorwaardelijke logica die u in het sjabloon hebt ingesteld. Gelukkig is het goede nieuws dat u er meer controle over krijgt!

Ga naar de instellingen van uw sjabloon en schakel de optie 'Toon verborgen elementen' op 'Op'. Dit geeft uw documentschrijvers en lezers een duidelijke indicatie dat bepaalde blokken niet in het document voorkomen.

2022-11-17-14-16-39-2022-11-17-14-18-40

Verbeterde weergave van de blokgeschiedenis

We zijn blij te kunnen aankondigen dat het vergelijken van versies in de blokgeschiedenis net een upgrade heeft gekregen.

Tabellen, slimme velden, afbeeldingen, links en andere inhoudstypen zien er nu veel gedetailleerder en verfijnder uit.

7 november 2022

2022-11-04-11-28-41-2022-11-04-11-29-55

Nooit meer handmatig zoeken naar ontbrekende items voordat een document wordt voltooid

Klik op de gele teller in de navigatiebalk van het document om een lijst te zien van alles wat actie vereist: of het nu een blok of bijlage is die niet is goedgekeurd of een smart-field dat niet is ingevuld.

Klik vervolgens op een item in de dropdown om direct naar het blok te gaan dat moet worden afgerond.

5 juli 2022

cond-groepen

Voorwaardelijke logische regels

Met voorwaardelijke logica kunnen gebruikers specifieke gegevens uit een sjabloon al dan niet in een document laten verschijnen. Voorheen werd deze logica in het sjabloon ingesteld via twee verschillende functionaliteiten. Namelijk door regels in te stellen via (1) 'Tonen indien' of (2) 'Alleen tonen bij'.

Ons team van Docflow heeft onlangs deze twee trajecten samengevoegd, waarna de 'Toon alleen bij' functionaliteit uit de applicatie is verwijderd. Daarbij werden de regels die bestaande gebruikers hadden ingesteld via de 'Alleen tonen bij' functionaliteit automatisch gemigreerd naar de overgebleven 'Toon als' functionaliteit. Alle Conditional Logic regels zijn in de nieuwe situatie ingesteld via de 'Toon indien' functionaliteit.

Niet alleen zijn functies voor het instellen van Conditional Logic samengevoegd, maar ook is de Conditional Logic functionaliteit uitgebreid! Dankzij deze uitbreidingen is het nu ook mogelijk om regels te groeperen en de logica van een sjabloon in te stellen op een groep regels. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor het bouwen van slimme sjablonen met Conditional Logic nog uitgebreider geworden!

10 juni 2022

legal0numbering

Wettelijke nummering

Met onze nieuwe manier van nummeren, genaamd 'Legal Numbering', ervaart u meer flexibiliteit in de nummering van uw documenten. Met deze functionaliteit kunt u enerzijds de wettelijke nummering in elke overeenkomst automatiseren. Anderzijds kunt u dankzij deze update uw nummering op elk gewenst niveau samenstellen: hoofdstukken, titels en paragrafen of clausules. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om na een titel door te nummeren of opnieuw te beginnen. Met de Legal Numbering functie hoeven Docflow gebruikers nooit meer na te denken over hun nummering of ermee te worstelen in Microsoft Word.

flex-tekenen

Aanpasbare handtekening

Niet elke overeenkomst hoeft door twee ondertekenaars te worden ondertekend. Dat begrijpen we bij Docflow en daarom hebben we onze ondertekeningsfunctie verbeterd! Met onze nieuwe aanpasbare ondertekening kunnen onze gebruikers op contractniveau bepalen hoeveel ondertekenaars een overeenkomst heeft.

Dit betekent dat gebruikers vanuit een contract kunnen bepalen of twee, drie of vier personen de overeenkomst moeten ondertekenen. Dankzij deze verbetering is het nu mogelijk om - indien van toepassing - getuigen mee te laten tekenen bij het ondertekenen van contracten!